جلوبندی

می 13, 2020

سگ دست مهم ترین قطعه جلوبندی خودرو است؟

یکی از بازیگران اصلی جلوبندی خودرو قطعه ای ساده و به نسبت ارزان قیمت به نام سگ دست است که ضمن نگهداری چرخ، وظیفه چرخاندن ....