پانوماتیک حرفه ایی استایل کف خواب بی ام و سری 7 (جرمن استور -german store)